Kontakt: Skogs- och samemuseet i Lycksele, tel 0950-379 45